Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Hoa Su Restaurant

Introduce

Hoa Su Restaurant

Information

  • Address
  • Cai Khe Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 08:00 - 22:59

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!