Khách sạn 31B

Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ Khu Vực 1, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Introdution

Khách sạn 31B

 Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ

 hotel31@gmail.com 

Contact Info

Phone: 02922210926
Address: Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ Khu Vực 1, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: hotel31@gmail.com
Web:

Hotel services

Map


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!