Khách sạn 31B

Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ Khu Vực 1, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
hotel31@gmail.com
02922210926

Service

Description

Khách sạn 31B

 Số 10 đường Tân Trào, Ninh Kiều, Cần Thơ

 hotel31@gmail.com 

Near by

Map