Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Bien Dong Restaurant

Introduce

Bien Dong Restaurant

Information

  • Address
  • 30, Le Loi Street, Cai Khe Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 08:00 - 23:59

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!