Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Bien Dong 3 Restaurant

Introduce

 

Bien Dong 3 Restaurant: Invite you to visit and experience.

Information

  • Address
  • 100, Cach Mang Thang 8 Street, Cai Khe Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 09:00 - 22:00

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!