Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Hoi Do Restaurant

Introduce

Restaurant

Information

  • Address
  • 54, Tran Binh Trong Street, An Phu Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 07:00 - 22:00

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!