Huyen Tran Hotel

Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: huyentranhotelct@gmail.com
Web:

Hotel services

Map

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!