Thien Ly Hotel

Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Web:

Hotel services

Map


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!