Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!

Oc Tum Lum Restaurant

162/33, Đường Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
trungtamptdl@cantho.gov.vn
0394 222 658
Place Image
Place Image
Place Image
Place Image
Place Image
Place Image
Place Image Place Image Place Image Place Image Place Image Place Image

Service

Description

Oc Tum Lum Restaurant : Invite you to visit and experience

Near by

Map