HAI AU CAN THO HOTEL RESTAURANT AND TOURISM LIMITED LIABILITY COMPANY

53, Ngô Quyền, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Introdution

Công ty TNHH Nhà hàng khách sạn và Du lịch Hải Âu Cần Thơ

Contact Info

Phone: 02923814141
Address: 53, Ngô Quyền, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: sale-ct@haiautourist.com.vn
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!