Công ty TNHH Nhà hàng khách sạn và Du lịch Hải Âu Cần Thơ

53, Ngô Quyền, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

Công ty TNHH Nhà hàng khách sạn và Du lịch Hải Âu Cần Thơ

Thông tin liên hệ

Số điện thoại: 02923814141
Địa chỉ: 53, Ngô Quyền, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: sale-ct@haiautourist.com.vn
Web:

Dịch vụ

Bản đồ

Những điểm lân cận


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!