Huynh Tan Dat Hotel

Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: huynhtandat2007@yahoo.com
Web:

Hotel services

Map


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!