KS Miền Tây (West)

Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Introdution

    

Contact Info

Phone: 0907.722.096
Address: Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: hr@gmail.com
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!