Da Thao Hotel

Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Email: ksdathao@gmail.com
Web:

Hotel services

Map


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!