Khai mạc Triển lãm ảnh “ Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 mùa xuân lịch sử”, “Quân đội nhân dân Việt Nam - 75 năm trưởng thành và phát triển” và Trưng bày chuyên đề “Nét xưa”

19/12/2019 155 0

Nhằm tạo không khí phấn khởi chuẩn bị các hoạt động Chào Năm mới, “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020” và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, của Đảng; Đồng thời kỷ niệm 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 17/02/2005, của Bộ Chính trị, về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sáng ngày 15/12, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 mùa xuân lịch sử”, “Quân đội Nhân dân Việt Nam - 75 năm trưởng thành và phát triển”; Trưng bày chuyên đề “Nét xưa”.

Chương trình văn nghệ phục vụ tại Lễ Khai mạc. Ảnh: Khải Đăng

Với 103 bức ảnh tiêu biểu, giới thiệu về lịch sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 118 hình ảnh, tư liệu, khẳng vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thành tựu của 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những truyền thống vẻ vang và đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm xây dựng và trưởng thành; 200 tư liệu, hiện vật và 32 hình ảnh về người dân đồng bằng sông Cửu Long từ thế kỷ XIX đến thế kỷ XX, triển lãm và trưng bày chuyên đề “Nét xưa” sẽ góp phần ôn lại truyền thống, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức, trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước cho các tầng lớp nhân dân; du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bộ ảnh “Đảng Cộng sản Việt Nam - 90 mùa xuân lịch sử” phục vụ khách tham quan đến tháng 02/2020, Bộ ảnh “Quân đội Nhân dân Việt Nam - 75 năm trưởng thành và phát triển” sẽ phục vụ người xem trong tháng 12/2019. Riêng trưng bày chuyên đề Nét xưa” sẽ phục vụ khách tham quan đến ngày 15/4/2020.

Khải Đăng - QLVH

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu