THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH “CẦN THƠ - ĐÔ THỊ MIỀN SÔNG NƯỚC” NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

10/10/2022
0
229
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH “CẦN THƠ - ĐÔ THỊ MIỀN SÔNG NƯỚC” NĂM 2022 TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công văn số 3503/BVHTTDL-PC ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

21/09/2022
0
251
Công văn số 3503/BVHTTDL-PC ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở” Thể lệ cuộc thi

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt"

16/09/2022
0
303
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" Thể lệ Cuộc thi viết về "Gương người tốt, việc tốt" Công văn số 3240/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15 tháng 9 năm 2022 V/v tích cực tham gia cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt”

Kế hoạch số 3063/KH-SVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2022 V/v Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022

31/08/2022
0
331
Kế hoạch số 3063/KH-SVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2022 V/v Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Công văn số 3047/SVHTTDL-QLDL ngày 30 tháng 8 năm 2022 V/v đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng phục vụ du khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

31/08/2022
0
322
Công văn số 3047/SVHTTDL-QLDL ngày 30 tháng 8 năm 2022 V/v đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng phục vụ du khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Thông báo Chiêu sinh “Lớp tập huấn kỹ năng trang trí và phục vụ bàn”

19/08/2022
0
365
Thông báo Chiêu sinh “Lớp tập huấn kỹ năng trang trí và phục vụ bàn”

Lịch trình gợi ý