Cuộc thi tìm kiếm ″Người đẹp du lịch Cần Thơ″ 2019

21/09/2019
0
669
Khu bãi cát, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Cần Thơ tổ chức cuộc thi tìm kiếm người đẹp du lịch

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

05/02/2020
0
114
- Viếng nghĩa trang liệt sĩ:  + Thời gian: lúc 5 giờ 30 phút, ngày 31/8/2020.  + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. - Viến tượng đài Bác Hồ:  + Thời gian: lúc 6 giờ 30 phút, ngày 31/8/2020.  + Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. - Họp mặt kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thàn

Các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

05/02/2020
0
133
- Viếng nghĩa trang liệt sĩ:  + Thời gian: lúc 5 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020.  + Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. - Viến tượng đài Bác Hồ:  + Thời gian: lúc 6 giờ 30 phút, ngày 29/4/2020.  + Địa điểm: Tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều. - Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ Ĩ năm 2020

05/02/2020
0
93
Công Viên Sông Hậu, Quận Ninh Kiều

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ

05/02/2020
0
61
Công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều