Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!

Tokyo Hotel

Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
tokyohotelcantho@gmail.com
Slider
Slider

Service

Description

.

Near by

Map