Vu Anh Hotel

56 đường B23 Khu Dân Cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: 56 đường B23 Khu Dân Cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ
Email: ctythanhnguyen20@gmail.com
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!