KS Kim Phụng

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Giới thiệu

.

Thông tin liên hệ

Số điện thoại:
Địa chỉ: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: kimphunghotel@gmail.com
Web:

Dịch vụ

Bản đồ


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!