Kim Phung Hotel

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
kimphunghotel@gmail.com
Slider
Slider

Service

Description

.

Near by

Map