Thoi Binh Hotel

Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Email: nguyenducngoccantho@gmail.com
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!