Van Kim Hung Hotel

Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Image Thumb

Introdution

.

Contact Info

Phone:
Address: Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: vankimhung@yahoo.com
Web:

Hotel services

Map

Near by


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!