KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 (ĐỢT 2)

24/06/2021
0
531
Link khảo sát: https://forms.gle/nb9hGMGfGYRBuYaw6

GIẢI MARATHON QUỐC TẾ DI SẢN CẦN THƠ 2021 MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ

06/04/2021
0
930
Cổng đăng ký Early Bird của Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ đã chính thức mở từ 𝟎𝟏/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏 đến hết 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏 với mức giá ưu đãi

Số 1144/SVHTTDL-QLDL

02/04/2021
0
901
V/v cập nhật thông tin mới trên Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động - thành phố Cần Thơ

Lịch trình gợi ý