19/04/2021
0
975

THE 2021 CAN THO MARATHON - A HERITAGE RACE 𝐁𝐄𝐆𝐈𝐍𝐒 𝐄𝐀𝐑𝐋𝐘 𝐁𝐈𝐑𝐃 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

06/04/2021
0
814
Cổng đăng ký Early Bird của Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ đã chính thức mở từ 𝟎𝟏/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏 đến hết 𝟎𝟓/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏 với mức giá ưu đãi

02/04/2021
0
781
V/v cập nhật thông tin mới trên Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động - thành phố Cần Thơ

01/04/2021
0
777
Từ ngày 27/03/2021 - 01/07/2021 Bảo tàng Thành phố Cần Thơ tạm ngưng phục vụ khách tham quan để cải tạo cơ sở vật chất và chỉnh lý nội dung trưng bày

31/03/2021
0
856
V/v đăng ký tham gia chương trình kích cầu du lịch năm 2021

21/01/2021
0
929

Sample Plan