Tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế đợt 3 năm 2020

08/09/2020 673 0
Thực hiện kế hoạch số 2461/KH-SVHTTDL. ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế đợt 3 năm 2020.

Lịch trình gợi ý