Tổ chức Hội chợ Du lịch trực tuyến Cần Thơ năm 2021

05/11/2021
709

Hội chợ du lịch trực tuyến nhằm góp phần vực dậy ngành Du lịch Cần Thơ sau thời gian dài bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Trong ảnh: Trải nghiệm khu du lịch Mekong Silt Ecolodge tại huyện Phong Điền. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thống nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sự kiện này vào thời điểm thích hợp trong năm 2021. Hội chợ Du lịch trực tuyến Cần Thơ năm 2021 sẽ có chủ đề “Chung tay khôi phục ngành Du lịch”. Kinh phí tổ chức hội chợ được cân đối từ nguồn quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2021 đã giao cho Trung tâm Phát triển du lịch thành phố và nguồn vận động xã hội hóa.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình diễn biến của dịch COVID-19 để xác định thời gian tổ chức hội chợ cho phù hợp. Quá trình chuẩn bị và tổ chức sự kiện cần tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Bình luận

Bạn cần phải hoặc tài khoản mới để được bình luận.


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!