Không tổ chức "Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền- Cần Thơ" lần thứ IX năm 2020 - Hưởng ứng ngày Du lịch thế giới 27/9

04/09/2019 74 0
Qua xem xét Công văn số 1123/UBND-VX ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc xin ý kiến không tổ chức "Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ" lần thứ IX năm 2020 - Hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27/9.

Lịch trình mẫu