Vườn Lan cô Hoa
Vườn Lan cô Hoa
Place Image

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0839.561410

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn

Địa chỉ: KV Long Châu Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Vườn Lan cô Hoa

Bản đồ

Giới thiệu

×

Vườn Lan cô Hoa

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)