Lịch trình của tôi


Ghi chú:

- Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn.

- Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1

 • Avatar
  Trung tâm thương mại Vincom Hùng Vương
  Địa chỉ: 2, Đường Hùng Vương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 22:00


  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Avatar
  Nhà hàng thượng uyển Ninh Kiều 2
  Địa chỉ: 3, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 23:00


 • Avatar
  Bảo tàng Cần Thơ
  Địa chỉ: 1, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 17:00


  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Avatar
  Bún Đậu Mắm Tôm 3 Hiền
  Địa chỉ: 25, Đường Ngô Văn Sở, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 10:30 - Đóng cửa: 21:00


  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Avatar
  Karaoke Paradise II
  Địa chỉ: 24, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa: 23:59


 • Avatar
  Vườn Ổi Cô Điệp
  Địa chỉ:

  Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 16:00Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!