Lịch trình của tôi


Ghi chú:

- Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn.

- Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1

 • Avatar
  Cầu Cần Thơ
  Địa chỉ: Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 05:00 - Đóng cửa: 21:00


 • Avatar
  Nhân Quán Hủ Tiếu Nam Vang
  Địa chỉ: 25, Đường Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 05:00 - Đóng cửa: 19:59


 • Avatar
  Chợ cổ Cần Thơ
  Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 22:00


 • Avatar
  Dingtea - Cần Thơ
  Địa chỉ: 65, Đường Võ Văn Tần, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 08:30 - Đóng cửa: 22:15


 • Avatar
  Trung tâm Thương mại Sense City Cần Thơ
  Địa chỉ: 01, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Mở cửa: 08:30 - Đóng cửa: 22:00


  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Avatar
  Bến Ninh Kiều
  Địa chỉ:

  Mở cửa: 04:00 - Đóng cửa: 23:00


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!