Đình thần Thuận Hưng

Đình thần Thuận Hưng

Thông tin nhanh

Giá: Miễn phí
Số điện thoại: 02923 820 955
Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút
Mở cửa: 8:00 SA
Đóng cửa: 5:00 CH
Email:
Địa chỉ: Xã Thuận Hưng , Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

Thuận Hưng là vùng đất thuộc Long xuyên - Châu Đốc xưa được khai phá sau cùng ở Nam bộ, nhưng mãi đến năm 1836 làng Tân Thuận Đông mới được hình thành. Theo địa bạ Triều Nguyễn An Giang của sử gia Nguyễn Đình Hầu và lý lịch di tích lịch sử văn hóa Đình Thuận Hưng, vùng đất Thuận Hưng gắn liền với lịch sử thời mở đất phương Nam của Vua Minh Mạng nhà Nguyễn. Đình Thuận Hưng được Vua Tự Đức năm thứ 5 sắc phong ngày 8 tháng giêng âm lịch 1853 và được xây dựng kiên cố năm 1952 thờ thần Thành Hoàng Bổn Cảnh. Lễ Hạ Điền cúng vào các ngày 17, 18, 19 tháng 4 âm lịch. Lễ Thượng Điền cúng vào các ngày 18, 19, tháng 11 âm lịch.  Năm 1935, làng Tân Thuận Đông và làng Tân Hưng được sát nhập lại thành làng Thuận Hưng thuộc quận Thốt Nốt, tổng Định Mỹ, tỉnh Long Xuyên. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, xã Thuận Hưng thuộc huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ rồi thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương ngày ngay. Từ những thời ...

Xem thêm

Bản đồ

Những điểm lân cận

Lịch trình gợi ýNhận xét và đánh giá

10 Rất tốt
Từ tổng số nhận xét

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!