Địa Điểm Khảo Cổ Học Nhơn Thành

Thông tin nhanh

Giá: Miễn phí
Số điện thoại: 0888.177.666
Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút
Mở cửa: 8:00 SA
Đóng cửa: 4:00 CH
Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Địa chỉ: Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

ĐỊA ĐIỂM KHẢO CỔ HỌC NHƠN THÀNH

Bản đồ

Những điểm lân cận


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!