Địa Điểm Chiến Thắng Của Đội Cảm Tử-Quốc Gia Tự Vệ Tỉnh Cần Thơ Năm 1945 (Trận Lê Bình)

Thông tin nhanh

Giá: Miễn phí
Số điện thoại: 0888.177.666
Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút
Mở cửa: 7:00 SA
Đóng cửa: 6:00 CH
Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Địa chỉ: Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

ĐỊA ĐIỂM CHIẾN THẮNG CỦA ĐỘI CẢM TỬ-QUỐC GIA TỰ VỆ CUỘC TỈNH CẦN THƠ NĂM 1945 (TRẬN LÊ BÌNH)

Bản đồ

Những điểm lân cận


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!