Địa Điểm Chuyển Quân, Trạm Quân Y Tiền Phương Và Nơi Cất Giấu Vũ Khí Thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ

Địa Điểm Chuyển Quân, Trạm Quân Y Tiền Phương Và Nơi Cất Giấu Vũ Khí Thuộc Lộ Vòng Cung Cần Thơ

Thông tin nhanh

Giá: Miễn phí
Số điện thoại: 0888.177.666
Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút
Mở cửa: 8:00 SA
Đóng cửa: 4:00 CH
Email: trungtamptdl@cantho.gov.vn
Địa chỉ: Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN QUÂN, TRẠM QUÂN Y TIỀN PHƯƠNG VÀ NƠI CẤT GIẤU VŨ KHÍ THUỘC LỘ VÒNG CUNG CẦN THƠ

Bản đồ

Những điểm lân cận


Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!