Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021 hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9/7

09/07/2021 09/07/2021

Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng

64 0

- Thời gian (dự kiến): Từ ngày 07/7/2021 đến ngày 09/7/2021.
- Địa điểm: Chợ nổi Cái Răng, quận Cái Răng

Bản đồ

Lịch trình gợi ý