Ngày hội du lịch “Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ”, tháng 11/2020 tại quận Ninh Kiều

01/11/2020 30/11/2020

Bến Ninh Kiều

142 0

Ngày hội du lịch “Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ”, tháng 11/2020 tại quận Ninh Kiều

Bản đồ

Lịch trình mẫu