Liên hoan Ca nhạc, Ca cổ, Tiểu phẩm xuân TP. Cần Thơ lần thư XII năm 2021

24/01/2021 27/01/2021

Công viên Bến Ninh Kiều

87 0

Địa điểm: Công viên Bến Ninh Kiều

Thời gian: Khai mạc: 18h30 ngày 24/01/2021

Bế mạc: 18h30 ngày 27/01/2021

Bản đồ

Lịch trình gợi ý