Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

21/04/2021 21/04/2021

Công trình Đền thờ Vua Hùng, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

481 0

- Thời gian: Lúc 7 giờ 00 phút, ngày 21/4/2021 (nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch).
- Địa điểm: Công trình Đền thờ Vua Hùng, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Bản đồ

Lịch trình gợi ý