Chương trình "Sắc xuân trên phố" năm 2021

28/01/2021 01/02/2021

Số 1, đường Hòa Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều

161 0

Chương trình "Sắc xuân trên phố" năm 2021
Thời gian: từ ngày 28/01/2021 - 01/02/2021
tại: Bảo Tàng TP. Cần Thơ
Địa chỉ: Số 1, đường Hòa Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TPCT

Bản đồ

Lịch trình gợi ý