Di tích Lịch sử - Văn hóa Địa điểm Chiến thắng Ông Đưa

Di tích Lịch sử - Văn hóa Địa điểm Chiến thắng Ông Đưa

Thông tin nhanh

Giá: Miễn phí
Số điện thoại: 02923 820 955
Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút
Mở cửa: 8:00 SA
Đóng cửa: 5:00 CH
Email:
Địa chỉ: Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu

Di tích Lịch sử - Văn hóa Địa điểm Chiến thắng Ông Đưa (còn gọi là Địa điểm Chiến thắng Lung Đưa). Ông Đưa – xã Định Môn nơi diễn ra trận đánh của Tiểu đoàn Tây Đô và du kích xã Định Môn vào ngày 06 tháng 6 năm 1960, Tiểu đoàn Tây Đô khoảng 30 chiến sĩ kết hợp với du kích xã Định Môn, tổng cộng quân số của ta chỉ trên dưới 50 quân, lại chia nhỏ làm 03 đơn vị: 1001, 1003 và 1008, vũ khí trang bị ít ỏi, chỉ có 02 cây trung liên, trường tự động và phần nhiều là mã tấu, chặn đánh cuộc càn quyét quy mô với 03 tiểu đoàn Bảo an của địch nhiều hơn ta gấp 10 lần, hành quân chia làm 3 mũi tấn công: Mũi thứ nhất là cánh quân chủ lực trực diện từ Ba Mít đánh thẳng vô Ông Đưa. Mũi thứ hai, từ Xẻo Sào qua. Mũi thứ ba, từ kinh Bà Lang qua. Chúng trang bị đầy đủ vũ khí: súng tiểu liên, trung liên, tam–xông, trường tự động và đạn dược. Với tinh thần quân ta quyết đánh thắng địch, nên càng đánh càng hăng say, dũng ...

Xem thêm

Bản đồ

Những điểm lân cận

Lịch trình gợi ýNhận xét và đánh giá

10 Rất tốt
Từ tổng số nhận xét

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!