Nhân viên kinh doanh du lịch có được hỗ trợ do dịch Covid-19?

26/07/2021 101 0
Ông Phạm Phú Phúc (TPHCM) là nhân viên Sales (kinh doanh) du lịch. Ông Phúc hỏi, ông có thuộc đối tượng trong gói hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 của Chính phủ không?

Sample Plan