Du lịch Việt Nam nỗ lực ứng biến trước cơn 'đại cuồng phong COVID’

31/07/2021 71 0
Hai năm qua, COVID-19 khiến cả ngành du lịch luôn phải sẵn sàng trong tâm thế ứng biến. Trước cơn "đại cuồng phong" đang diễn ra, lãnh đạo ngành đã lên kế hoạch triển khai từng bước để hồi phục.

Sample Plan