Cần Thơ: Xúc tiến xây dựng phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh

15/09/2021 81 0
TP. Cần Thơ bắt đầu xúc tiến việc lên phương án khôi phục sản xuất, kinh doanh và phục hồi, phát triển kinh tế gắn với công tác phòng chống COVID-19 trên toàn địa bàn.

Sample Plan