Thành phố Cần Thơ kêu gọi người dân “hiến kế” phòng, chống dịch COVID-19

18/09/2021
0
145
“Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tha thiết kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, người dân trong và ngoài thành phố, các tỉnh, thành phố kết nghĩa với thành phố Cần Thơ, nhất là các vị lãnh đạo tiền bối, các bậc lão thành c

Cv số: 2981/SVHTTDL-QLTDTT về việc Giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao của Sở VHTTDL

08/09/2021
0
175
Nhằm giới thiệu địa chỉ cung cấp thông tin, tài liệu, các bài tập thể dục tại nhà, phòng chống Covid-19; tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề trên các trang tin của Tổng cục Thể dục thể thao.

Sample Plan