26/10/2021
0
168

TB TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

18/10/2021
0
120
Nhằm hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2021

Đăng ký tiêm vaccine Vero Cell cho người lao động trong lĩnh vực đu lịch

11/10/2021
0
143
Nhằm đưa du lịch Cần Thơ sớm phục hồi và đảm bảo cac tiêu chí an toàn du lịch theo qui định, Sở VHTTDL đề nghị các doanh nghiệp du lịch rà soát và đăng ký tiêm vaccine Vero Cell cho người lao động trong lĩnh vực du lịch

Sample Plan