Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Dai Duong restaurant

Introduce

Dai Duong restaurant

Information

  • Address
  • 12, Le Loi Street, Cai Khe Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 08:00 - 22:00

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!