Cuisine

Cổng TTĐT Du Lịch

Chang Vang Restaurant

Introduce

Chang Vang Restaurant: Invite you to visit and experience

Information

  • Address
  • 133, Tran Quang Khai Street, Cai Khe Ward, Ninh Kieu County, Can Tho City
  • Menu
  • Open time
  • 10:00 - 23:59

Map

Near by

Review and Evaluation

8.8 Rất tốt
From total review

Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!