Tour 1 ngày: Đường sông nước

Food street
Central
Unique
Beautiful views
Family
Convenient
Quiet
Night life
Taking a photo
Sang tao

Note:

- Drag drop and sort the places in plan as you want!

- Duration to next point is calculated by total of travel time and visit time

Day 1

 • Avatar
  Cai Rang Floating Market
  Address: , , Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 04:00 - Close Time: 00:00


  The place closed
 • Avatar
  Sau Hoai Rice Noodles
  Address: , Đường Lộ Vòng Cung, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 06:00 - Close Time: 18:00


 • Avatar
  Truc Lam Phuong Nam Buddhist Meditation Monastery
  Address: , Đường Mỹ Nhơn , Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 06:00 - Close Time: 18:00


 • Avatar
  My Khanh Tourist Village
  Address: , Đường Lộ Vòng Cung, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 07:30 - Close Time: 17:00


 • Avatar
  Ninh Kieu Quay
  Address: , , Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 04:00 - Close Time: 23:00Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!