Lịch trình của tôi


Note:

- Drag drop and sort the places in plan as you want!

- Duration to next point is calculated by total of travel time and visit time

Day 1

 • Avatar
  Trung tâm thương mại Vincom Hùng Vương
  Address: 2, Đường Hùng Vương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 08:00 - Close Time: 22:00


  The place closed
 • Avatar
  Nhà hàng thượng uyển Ninh Kiều 2
  Address: 3, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 06:00 - Close Time: 23:00


 • Avatar
  Trung tâm Thương mại Sense City Cần Thơ
  Address: 01, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 08:30 - Close Time: 22:00


 • Avatar
  King BBQ Buffet Sense City Cần Thơ
  Address: TTTM Sense City 1A, Đường Đại Lộ Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00


 • Avatar
  Sân vận động Cần Thơ
  Address: Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  Open Time: 00:00 - Close Time: 23:59


 • Avatar
  Giao Duong Ecotourism Garden
  Address: 159 ĐT923,

  Open Time: 06:00 - Close Time: 17:00Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!