City General Hospital Can Tho
City General Hospital Can Tho

No. 04 Chau Van Liem, Nguyen An Ninh, An Lac, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3821 235

Can Tho Central General Hospital
Can Tho Central General Hospital

315 Nguyen Van Linh Street, An Khanh Ward, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3820 071

City Obstetrics Hospital Can Tho
City Obstetrics Hospital Can Tho

106 Cach Mang Thang Tam, Cai Khe, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 1900 8665

Eye Hospital - Can Tho Facial Teeth
Eye Hospital - Can Tho Facial Teeth

39 Nguyen Trai, Ninh Kieu District, Can Tho City.

Đt: 0292 3 820 904

City Otolaryngology Hospital Can Tho
City Otolaryngology Hospital Can Tho

153H Tran Hung Dao, An Phu, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 2246 969

Vinh Thanh District General Hospital
Vinh Thanh District General Hospital

QL80, Vinh Thanh Town, Vinh Thanh, Can Tho

Đt: 0292 3858 309

TP Cancer Hospital Can Tho
TP Cancer Hospital Can Tho

04 Nguyen An Ninh, An Lac, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3817 901

Can Tho Children's Hospital
Can Tho Children's Hospital

345 Nguyen Van Cu extended, An Binh, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3731 004

Can Tho Heart Stroke Hospital
Can Tho Heart Stroke Hospital

397 Nguyen Van Cu extended, An Binh, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 1800 1115

Military Medical Hospital 121
Military Medical Hospital 121

1 Đường 30 Tháng 4, An Lạc, Cần Thơ

Đt: 0292 3811 500

Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic
Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic

102 Cach Mang Thang Tam, Cai Khe, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 2469 999

City Heart Hospital Can Tho
City Heart Hospital Can Tho

204 Tran Hung Dao, An Phu, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3832 149

Phong Dien District Medical Center
Phong Dien District Medical Center

Ap Thi Tu, Nhon Ai Commune, Phong Dien District - Can Tho

Đt: 0292 3850 239

Ninh Kieu District Medical Center
Ninh Kieu District Medical Center

209 Nguyen Trai, An Hoi, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3760 466