Xin chào, xin mời bạn nhập câu hỏi tại đây!
City General Hospital Can Tho
City General Hospital Can Tho

No. 04 Chau Van Liem, Nguyen An Ninh, An Lac, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3821 235

Can Tho Central General Hospital
Can Tho Central General Hospital

315 Nguyen Van Linh Street, An Khanh Ward, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3820 071

City Obstetrics Hospital Can Tho
City Obstetrics Hospital Can Tho

106 Cach Mang Thang Tam, Cai Khe, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 1900 8665

Eye Hospital - Can Tho Facial Teeth
Eye Hospital - Can Tho Facial Teeth

39 Nguyen Trai, Ninh Kieu District, Can Tho City.

Đt: 0292 3 820 904

City Otolaryngology Hospital Can Tho
City Otolaryngology Hospital Can Tho

153H Tran Hung Dao, An Phu, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 2246 969

Vinh Thanh District General Hospital
Vinh Thanh District General Hospital

QL80, Vinh Thanh Town, Vinh Thanh, Can Tho

Đt: 0292 3858 309

TP Cancer Hospital Can Tho
TP Cancer Hospital Can Tho

04 Nguyen An Ninh, An Lac, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3817 901

Can Tho Children's Hospital
Can Tho Children's Hospital

345 Nguyen Van Cu extended, An Binh, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3731 004

Can Tho Heart Stroke Hospital
Can Tho Heart Stroke Hospital

397 Nguyen Van Cu extended, An Binh, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 1800 1115

Military Medical Hospital 121
Military Medical Hospital 121

1 Đường 30 Tháng 4, An Lạc, Cần Thơ

Đt: 0292 3811 500

Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic
Hoa Hao General Hospital - Can Tho Medic

102 Cach Mang Thang Tam, Cai Khe, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 2469 999

City Heart Hospital Can Tho
City Heart Hospital Can Tho

204 Tran Hung Dao, An Phu, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3832 149

Phong Dien District Medical Center
Phong Dien District Medical Center

Ap Thi Tu, Nhon Ai Commune, Phong Dien District - Can Tho

Đt: 0292 3850 239

Ninh Kieu District Medical Center
Ninh Kieu District Medical Center

209 Nguyen Trai, An Hoi, Ninh Kieu, Can Tho

Đt: 0292 3760 466